dilluns, 9 d’abril de 2012

Laura

Disseny

Patronatge
La intenció d'aquest projecte és dissenyar un vestit drapejat tipus cocktail. 


El drapejat és la manera en que es disposa la tela perquè aquesta formi plecs. Per tal de dur-lo a terme de manera satisfactòria cal escollir un teixit amb molta caiguda. 
Confecció

En el procés de disseny he optat pel prototipatge a partir de paper per la visualització del volums creats pel drapejat. 


Aquests volums es col·loquen estratègicament en les zones que es desitgi destacar.

Una vegada fetes les correccions en el prototip, els retalls de paper resultants, seran els patrons a partir dels quals es tallarà la tela.